Kontakt

KPLM adwokaci i radcowie prawni
Łuczyński i Szabłowski spółka partnerska
Ul. Tytusa Chałubińskiego 8 Piętro 46
00-613 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000446727, NIP5272688504, REGON 146489887