Jak nie może reklamować się biuro rachunkowe?

1. Wstęp.


Prowadzenie każdego rodzaju biznesu wymaga pozyskania klienteli i zbudowania pewnej pozycji rynkowej. Pomocna w tym zakresie może być skuteczna reklama. Z naszych obserwacji wynika, że biura rachunkowe reklamują się dosyć intensywnie, ale niestety zdarza się, że treść komunikatów reklamowych jest czynem nieuczciwej konkurencji, a w niektórych przypadkach może stanowić nawet czyn zabroniony.
W treści niniejszego wpisu nie chcielibyśmy skupiać się na wywodach prawnych dotyczących prawa reklamy i konkurencji, lecz pragniemy wskazać kilka przykładów takiej sprzecznej z prawem reklamy.


2. Nieistniejące biuro rachunkowe.


Księgowa rozpoczynająca działalność może czasem pokusić się o prezentację swojego przedsiębiorstwa w sposób, który znacznie odbiega od rzeczywistości, zwłaszcza gdy de facto jest zatrudniona gdzieś indziej na umowę o pracę, a usługi księgowe świadczy „po godzinach”.
Na stronie internetowej takiego biura może być zakłada zespół i w niej wymienione liczne osoby, które nie mają nic wspólnego ze spółką. Dodatkowo wyraźnie zapisano, że biuro rachunkowe posiada oddziały w największych miastach w Polsce, a tak naprawdę to skorzystało z usług firm oferujących tzw. wirtualne adresy.
Biuro posiada także znaczne doświadczenie, istnieje już 15 lat, na co mogłaby wskazać chociażby data rejestracji spółki, w formie której jest prowadzone. Jednak analiza odpisu KRS wskazuje, że działalność księgowa świadczona jest dopiero od kilku miesięcy, a tak naprawdę spółka wcześniej świadczyła usługi budowlane, a potem została zakupiona przez księgową.
Przykłady nieprawdziwych informacji można wręcz mnożyć. Gdyby jednak na ich podstawie klient podjął decyzję o współpracy, przyjmując, że ma do czynienia z dobrze zorganizowaną firmą, która już długo funkcjonuje na rynku, a następnie w wyniku współpracy poniósł szkodę, to księgowa mogłaby obawiać się odpowiedzialności za przestępstwo. Polega ono na doprowadzeniu kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (zapłata za źle wykonaną usługę – wyrok zasądzają odszkodowanie mógłby być dowodem tego) w wyniku wprowadzenia w błąd lub wyzyskania błędu (błąd co do tego, że biuro rachunkowe istnieje o wielu lat i posiada dobrą infrastrukturę).


3. Nieprawdziwe informacje odnośnie Certyfikatu Ministerstwa Finansów.


W reklamach biur rachunkowych można spotkać się ze stwierdzeniami, że Certyfikat MF konieczny jest do świadczenia usług księgowych, czy też pojawia się pojęcie „certyfikowane biuro rachunkowe”.
Oba komunikaty są nieprawdziwe, gdyż nie ma wymogu prawnego posiadania tego certyfikatu, aby świadczyć usługi księgowe. Poza tym, certyfikat był przyznawany konkretnej osobie, a nie do biura rachunkowego jako całości.


4. Umowa na czas nieokreślony lub usługi księgowe bez umowy.


Spotkaliśmy się także z reklamą, w której biuro rachunkowe stwierdziło, że jedynie z nim umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Inna informacja dotyczyła tego, że usługi świadczone są bez umowy. Oba stwierdzenia są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd, gdyż wiele biur rachunkowych stosuje umowy na czas nieokreślony, a świadczenie usług zawsze musi mieć podstawę prawną i jest nią umowa, która niekoniecznie musi zawsze zwarta w formie pisemnej.


5. Biuro przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność.


Informacje w takim stylu są ewidentnie nieprawdziwe. Pozostają w sprzeczności z przepisami prawa, w tym ordynacji podatkowej i kodeksu karnego skarbowego. Odpowiedzialność za zapłatę podatków ponosi podatnik, nawet jak biuro rachunkowe świadczy mu swoje usługi.


6. Zakończenie.


Można wskazać jeszcze wiele przykładów takich czynów nieuczciwej konkurencji, które związane są m.in. ze rejestracją firm i spółek, świadczeniem usług prawnych, reklamą porównawczą itp.
Szerzej na ten temat, o konsekwencjach tego typu działalności można przeczytać w artykule pt. „Czyny nieuczciwej konkurencji w biurach rachunkowych”, który został opublikowany w Monitorze Księgowego z października 2020 r. nr 10/374”.